ASN BYGG

Vi förverkligar dina renoveringsdrömmar

Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen försvårar svartarbete och annan ekonomisk brottslighet, stärker den sunda konkurrensen och säkerhetsarbetet på arbetsplatsen.

En ansvarsförsäkring ger dig ett tryggt skydd för företaget, kunder, anställda och produkter. Svedeas ansvarsförsäkring täcker skador på upp till 10 miljoner SEK.